خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مشتری، کارآفرینی و یادگیری

پرسشنامه مشتری، کارآفرینی و یادگیری   هدف پرسشنامه : بررسی گرایش سازمان به مشتری، کارآفرینی و یادگیری. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  27   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »