خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی

 پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، ارزیابی میزان مشارکت افراد در تصمیم گیری می‌باشد.   نحوه تکمیل :  : برای هر یک از جملات زیر، عددی را انتخاب کنید که احساس شما را بر مبنای پروژه های گروهی که در آن مشارکت می‌کنید، نشان می‌دهد. 1 = کاملاً مخالفم            2 = مخالفم 3 = نه مخالفم نه موافقم        4 = موافقم …

ادامه مطلب »