خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی شرکت

 پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی شرکت   هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش‌ها نسبت به مسؤلیت اجتماعی شرکت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 16   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »