خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

پرسشنامه مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار   هدف: بررسی مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار.   نحوه تکمیل: میزان ایجاد موارد زیر پس از اجرای مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 5   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »