خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مراحل توسعه گروه

پرسشنامه مراحل توسعه گروه   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، معرفی فرمول توسعه گر توکمن و جنسن می‌باشد. با استفاده از این مدل می‌توان تعیین کرد که گروه در کدام مرحله از توسعه قرار دارد.   نحوه تکمیل :  گروهی را در نظر بگیرید که شما عضوی از آن هستید. این گروه باید هدفی برای کسب داشته باشد. رفتار این گروه را در ذهن بسپارید و در پرسشنامه مراحل …

ادامه مطلب »