خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع   هدف پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع : بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: با توجه به طیف مشخص کنید که آیا اقدامات مرتبط با مدیریت کیفیت جامع در سازمان شما انجام می‌شود. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع دارای …

ادامه مطلب »