خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی   هدف: بررسی میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع در تدارکات آموزشی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی دارای ۳۲ سوال …

ادامه مطلب »