خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مدیریت فروش

پرسشنامه مدیریت فروش   هدف: بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به مدیریت فروش.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 65   نوع فایل :Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »