خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مدیریت تحوّل گرا

پرسشنامه مدیریت تحوّل گرا   هدف پرسشنامه :  بررسی ویژگی های مدیریتی اثرگذار بر مدیریت تحوّل گرا.   نحوه تکمیل : لطفاً نظر خود را درباره مدیرتان با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  39   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »