خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی هدف پرسشنامه : ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات نحوه تکمیل : میزان اهمیت عوامل زیر در تصمیم گیری جهت صادرات به یک بازار خارجی را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی دارای ۵۹ سوال است . نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

 پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی هدف پرسشنامه : بررسی میزان وجود موانع برای ورود به بازارهای صنعتی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی دارای ۲۵ سوال است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا

 پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا هدف پرسشنامه : تعیین اهمیت عواملی که بر تصمیم گیری مدیران به واردات یک کالا تاثیر می گذارد نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در واردات کالا مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موانع صادرات

 پرسشنامه موانع صادرات هدف پرسشنامه : بررسی موانع موجود در صادرات کالا نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه موانع صادرات دارای ۳۰ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی و تفسیر نتایج  …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان

پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان هدف پرسشنامه : بررسی میزان اهمیت ویژگی خدمات ارائه شده به صادرکنندگان نحوه تکمیل:میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان دارای ۲۷ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان هدف پرسشنامه : بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان دارای ۳۲ سوال است.   نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

 پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات هدف:بررسی میزان استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات دارای ۱۲ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

 پرسشنامه  قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی هدف : بررسی میزان تاثیر عوامل فرهنگی در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی نحوه تکمیل : میزان تاثیر هر یک از عوامل زیر را در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی دارای ۲۰ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات

 پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات هدف پرسشنامه : بررسی مسائل مربوط به صادرات نحوه تکمیل : تاثیر هر یک از موارد زیر را بر صادرات مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات دارای ۹ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا

پرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا هدف : ارزیابی کیفیت خدمات مبوط به سفارشات و دریافت کالا نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خرید از اینترنت

 پرسشنامه خرید از اینترنت   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش ها درباره خرید از اینترنت   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات  پرسشنامه خرید از اینترنت به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه خرید از اینترنت دارای  ۱۹ سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

 پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی که مد هستند هدف: بررسی نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند. نحوه تکمیل : لطفاً نظر خود را درباره کالاهای وارداتی با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی که مد هستند دارای ۲۸ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

 پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه هدف پرسشنامه : بررسی نگرش‌ها نسبت به خرید از فروشگاه نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه دارای ۱۸ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش درک شده خرید

 پرسشنامه ارزش درک شده خرید هدف پرسشنامه : بررسی میزان ارزش درک شده از خرید نحوه تکمیل : موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ارزش درک شده خرید دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

 پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه به اقدامات خرید به هنگام نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام دارای ۲۰ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید

پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید هدف پرسشنامه : بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید دارای ۲۲ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند هدف پرسشنامه : بررسی میزان تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند تجاری سازمان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند داریا ۲۰ سوال است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

 پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند هدف پرسشنامه : بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند دارای ۲۵ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

 پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی هدف پرسشنامه : سنجش تصویر برند شرکت‌های خصوصی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی دارای۲۳ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برند سازمان

پرسشنامه برند سازمان   هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه به برند سازمانی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه برند سازمان دارای  ۱۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   …

ادامه مطلب »