خانه / آرشیو (page 3)

آرشیو

پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری

 پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری   هدف پرسشنامه : بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 15   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن   هدف پرسشنامه : بررسی رضایت مشتری از خدمات ارائه شده توسط سازمان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات : ۹ نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور

پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور   هدف پرسشنامه : بررسی رابطه بین مشتری و مشاور   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 22   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری   هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه به کارکنانی که با مشتری در تماس هستند   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 35   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات

 پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات   هدف پرسشنامه  : بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از سؤالات، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 13   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

 پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان   هدف پرسشنامه  : بررسی میزان وفاداری مشتری به خدمات سازمان   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 12   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری

پرسشنامه عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری   هدف پرسشنامه  : ارزیابی عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتریان   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : 21 مورد از سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و 5 سوال به صورت تشریحی طراحی شده و نحوه امتیاز بندی سوالات 5 گزینه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری

 پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری   هدف پرسشنامه  : بررسی میزان توجه سازمان به حفاظت و مراقبت از مشتریان   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به زیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 12   نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مشتری مداری

 پرسشنامه مشتری مداری   هدف پرسشنامه  : فناوری می‌تواند کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان یک سازمان را افزایش دهد. اما هیچ فناوری نمی‌تواند اثرات نگرش ضعیف نسبت به خدمات ارائه شده به مشتری را از بین ببرد. پرسشنامه زیر جهت درک گرایش شما به سمت مشتری مداری طراحی شده است.   نحوه تکمیل : به سؤالات پرسشنامه با توجه به مقیاس زیر پاسخ دهید.   1= هرگز 2= کمی 3= به …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیازهای مشتریان

 پرسشنامه نیازهای مشتریان   هدف پرسشنامه  : بررسی نیازهای مشتریان به‌ منحصر به فرد بودن   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 16   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مشتری گرایی

 پرسشنامه مشتری گرایی هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش های مدیریتی نسبت به مشتری گرایی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 21   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی

 پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی   هدف پرسشنامه  : بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی   نحوه تکمیل : میزان تاثیر اینترنت را بر هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 30   نوع فایل : Word 2007   کاربرد : پایان نامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی‌ های بازاریابی

پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی‌ های بازاریابی   هدف پرسشنامه  : بررسی تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر اجرای استراتژی‌های بازاریابی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی

پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی   هدف پرسشنامه  : بررسی میزان گرایش و تمایل سازمان به محیط رقابتی و فعالیت های بازاریابی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 15 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی

پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی   هدف پرسشنامه  : بررسی ایجاد اتحاد استراتژیک بازاریابی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 9   نوع فایل : Word 2007   کاربرد : پایان نامه های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار

پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار   هدف پرسشنامه  : بررسی اطلاعات موجود در استراتژی بازاریابی سازمان   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر مورد، در صورتی که جزئی از استراتژی بازاریابی سازمان شما می‌باشد گزینه “وجود دارد” و در غیر این صورت، گزینه “وجود ندارد” را انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

 پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی   هدف پرسشنامه  : بررسی میزان دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 7   نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی

پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی   هدف پرسشنامه  :  ارزیابی میزان گرایش سازمان به توسعه استراتژی بازاریابی   نحوه تکمیل : در این پرسشنامه مجموعه مواردی جهت توسعه استراتژی بازاریابی بیان شده است. میزان توجه سازمان به هر یک از این موارد را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

 پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی   هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی سیستم های بازاریابی   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 6   نوع فایل : Word 2007   کاربرد : پایان نامه های مقطع …

ادامه مطلب »