خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مدیریت ارزش

 پرسشنامه مدیریت ارزش   هدف: بررسی ادراک افراد در زمینه مدیریت ارزش.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 8 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »