خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مدل ویژگی های شغل

 پرسشنامه مدل ویژگی های شغل   هدف پرسشنامه : جهت سنجش امتیاز بالقوه انگیزش برای یک شغل، محققین، تحقیق شناختی شغل را توسعه داده اند. این تحقیق دارای یک پرسشنامه طولانی است که مدت زمان قابل توجهی جهت تکمیل و تحلیل آن مورد نیاز است.   نحوه تکمیل : این پرسشنامه را برای شغلی که اکنون در آن مشغول هستید پر کنید. تحقیق شناختی شغل را فرد شاغل باید تکمیل کند نه …

ادامه مطلب »