خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه قرارداد روان‌شناختی

پرسشنامه قرارداد روان‌شناختی   هدف پرسشنامه : بررسی عناصر اصلی قرارداد روان‌شناختی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  8   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »