خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم

پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم هدف : بررسی قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم  . نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از قابلیت های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه قابلیت های سازمان …

ادامه مطلب »