خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم

پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم   هدف : بررسی قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم  .   نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از قابلیت های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 10 …

ادامه مطلب »