خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فنون آموزش

پرسشنامه فنون آموزش   هدف پرسشنامه : بررسی اینکه شما به کدامیک از فنون آموزش عمل می‌کنید.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر یک از جملات، با توجه به طیف زیر به آنها امتیاز دهید: 1: هرگز؛         2: گاهی؛     3: همیشه   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »