خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فناوری اطلاعات

پرسشنامه فناوری اطلاعات هدف: بررسی نگرش افراد در زمینه فناوری اطلاعات. نحوه تکمیل پرسشنامه فناوری اطلاعات میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه فناوری اطلاعات به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه فناوری اطلاعات دارای ۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی …

ادامه مطلب »