خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فعالیت های کاری

 پرسشنامه فعالیت های کاری   هدف پرسشنامه : بررسی فعالیت های انجام شده جهت رشد و توسعه کارکنان.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف مشخص کنید که هر کدام از فعالیت های کاری زیر به چه میزان در سازمان شما انجام می‌شود؟   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  …

ادامه مطلب »