خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فروشنده حرفه ای

پرسشنامه فروشنده حرفه ای هدف: بررسی ویژگی های یک فروشنده حرفه ای. نحوه تکمیل: با توجه به طیف مشخص کنید که هر یک از ویژگی های زیر در هنگام فروش، چه مقدار در شما وجود دارد. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه فروشنده حرفه ای دارای ۳۱ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »