خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فروشنده حرفه ای

پرسشنامه فروشنده حرفه ای   هدف: بررسی ویژگی های یک فروشنده حرفه ای.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف مشخص کنید که هر یک از ویژگی های زیر در هنگام فروش، چه مقدار در شما وجود دارد.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 31   نوع فایل Word …

ادامه مطلب »