خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فرهنگ نو آوری

پرسشنامه فرهنگ نو آوری   هدف پرسشنامه : سنجش فرهنگ نوآوریدر سازمان.   نحوه تکمیل : نظر خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  86   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »