خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری

پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری     هدف پرسشنامه : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری و توسعه سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری دارای ۲۹ سوال و نوع …

ادامه مطلب »