خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فرهنگ ایمنی

 پرسشنامه فرهنگ ایمنی   هدف پرسشنامه : بررسی جو (فرهنگ) ایمنی در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  21   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »