خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فرسودگی شغل

پرسشنامه فرسودگی شغل   هدف پرسشنامه :بررسی فرسودگی شغلی کارکنان.   نحوه تکمیل :   میزان تاثیر هر یک از موارد زیر در ایجاد فشار شغلی در کارکنان را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  23 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »