خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی

 پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی   هدف پرسشنامه : بررسی فردگرایی و جمع گرایی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  25   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »