خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت و بازمهندسی فرآیند کسب و کار

 پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت و بازمهندسی فرآیند کسب و کار هدف : بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر بازمهندسی فرآیند کسب و کار نحوه تکمیل : میزان تاثیر هر یک از موارد زیر را بر بازمهندسی فرآیند کسب و کار با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »