خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت و بازمهندسی فرآیند کسب و کار

 پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت و بازمهندسی فرآیند کسب و کار   هدف : بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر بازمهندسی فرآیند کسب و کار   نحوه تکمیل : میزان تاثیر هر یک از موارد زیر را بر بازمهندسی فرآیند کسب و کار با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »