خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع : تحلیل عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع . نحوه تکمیل: با توجه به طیف زیر، به هر یک از جملات پرسشنامه امتیاز می دهید: ۱: حیاتی                ۲: مهم                ۳: کم اهمیت سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »