خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم

 پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم   هدف پرسشنامه : بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم.   نحوه تکمیل :  میزان وجود هر یک از موارد زیر را در سازمان تعیین کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  11 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »