خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر فروش

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر فروش   هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر فروش.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : ۱۱   نوع فایل Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »