خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک   هدف پرسشنامه : بررسی عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتریان به بانک   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد پرسشنامه را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه عوامل اثرگذار بر …

ادامه مطلب »