خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP   هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای برنامه ریزی ملزومات مورد نیاز.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از گزینه‌های زیر را در برنامه ریزی ملزومات مورد نیاز مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 34   روایی و …

ادامه مطلب »