خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده هدف: بررسی عدم اطمینان محیطی درک شده. نحوه تکمیل: قابلیت پیش بینی هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده به صورت چهار گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده دارای  بیست و هشت سوال و نوع …

ادامه مطلب »