خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ضریب هوشی تنوع

پرسشنامه ضریب هوشی تنوع   هدف پرسشنامه :تعیین ضریب تنوّع.   نحوه تکمیل : در مقابل جملات صحیح T و در مقابل جملات غلط F قرار دهید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  9   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »