خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه شوخ طبعی

پرسشنامه شوخ طبعی هدف پرسشنامه شوخ طبعی : بررسی وجود حس شوخ طبعی در محیط کار میباشد. نحوه تکمیل این پرسشنامه : درباره تجارب خود در محیط کار در طول هفته گذشته فکر کنید و با توجه به رتبه بندی زیر، به هر یک از جملات امتیاز بدهید: ۱: هرگز؛        ۲: به ندرت؛    ۳: گاهی؛        ۴: اغلب؛        ۵: همیشه توضیحات : سوالات پرسشنامه شوخ طبعی به صورت ۵ گزینه ای طراحی …

ادامه مطلب »