خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه شناسایی فرصت‌های بیرونی سازمانی

 پرسشنامه شناسایی فرصت‌های بیرونی سازمانی   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  برای ارزیابی اینکه سازمان در شناسایی فرصت‌های محیطی تا چه اندازه موفق است، طراحی گردیده است که وضعیت سازمان را در استفاده از فرصت‌های محیطی نشان می‌دهد.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای …

ادامه مطلب »