خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه شناسائی کلیشه های حرفه ای

پرسشنامه شناسائی کلیشه های حرفه ای   هدف پرسشنامه : افراد می‌توانند نسبت به اعضای هر گروه کلیشه هائی را داشته باشند. در سازمان، احتمالا افراد کلیشه هایی را نسبت به دیگران حفظ می‌کنند که مبنای آن، متغیری است که اهمیت آنرا نمی‌توان دست کم گرفت یعنی گروه های حرفه ای که افراد به آنها تعلق دارند. آنچه از افراد انتظار داریم و روشی که با آنها رفتار می‌کنیم، تحت تأثیر …

ادامه مطلب »