خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه شرکت‌های متعالی

 پرسشنامه شرکت‌های متعالی   هدف پرسشنامه  : بررسی ادراکات مشتریان در زمینه شرکت‌های متعالی.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف زیر، نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 22   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »