خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه شبکه های ارتباطات

 پرسشنامه شبکه های ارتباطات   هدف پرسشنامه : تعیین میزان اثربخشی شبکه های ارتباطات. نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر مشخص کنید هر کدام از جملات زیر به چه میزان رفتار شما را توصیف می‌کند. توصیف نمی‌کند:1        2    3    4    5: توصیف می‌کند توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  …

ادامه مطلب »