خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه شبکه مدیریتی کلارک

پرسشنامه شبکه مدیریتی کلارک   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف تشکیل دهنده شبکه مدیریتی کلارک می باشد.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله،نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  17   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »