خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد

پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد     هدف پرسشنامه : بررسی شایستگی های مدیریت ارشد.   نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از شایستگی های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »