خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان

پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان هدف : بررسی شایستگی ها و توانایی های فرهنگی در کارکنان بیمارستان نحوه تکمیل : با توجه به طیف مشخص کنید که به چه میزان به توانایی های خود در زمینه های زیر مطمئن هستید ؟ نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه …

ادامه مطلب »