خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان

پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان   هدف : بررسی شایستگی ها و توانایی های فرهنگی در کارکنان بیمارستان   نحوه تکمیل : با توجه به طیف مشخص کنید که به چه میزان به توانایی های خود در زمینه های زیر مطمئن هستید ؟   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی …

ادامه مطلب »