خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش

 پرسشنامه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش   هدف پرسشنامه :این پرسشنامه، به بررسی نگرش کارکنان در زمینه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان می‌پردازد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش

پرسشنامه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش هدف پرسشنامه :این پرسشنامه، به بررسی نگرش کارکنان در زمینه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان می‌پردازد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »