خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سیستم‌های خرده فروشی آنلاین

پرسشنامه سیستم‌های خرده فروشی آنلاین   هدف: بررسی نیاز سازمان به استفاده از سیستم‌های خرده فروشی آنلاین. نحوه تکمیل: با در نظر گرفتن سیستم‌های خرده فروشی آنلاین در سازمان، نظر خود را درباره هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالاتپرسشنامه سیستم‌های خرده فروشی آنلاین به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »