خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سوابق بهداشت شخصی

پرسشنامه سوابق بهداشت شخصی هدف : بررسی نگرش افراد نسبت به استفاده از سوابق بهداشت خصوصی. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه سوابق بهداشت شخصی دارای ۱۲ سوال است. …

ادامه مطلب »