خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت

 پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت   هدف پرسشنامه : پرسشنامه مذکور میزان گرایش به معنویت را در افراد مورد سنجش قرار می‌دهد. چارچوب اصلی این پرسشنامه استاندارد متعلق به Robert Cloninger از روانشناسان دانشگاه واشنگتن و نویسنده کتاب مشهور Feeling Good: The Science of Well-Being با عنوان “how spiritual are you “است. لیکن سوالات پرسشنامه با توجه به چهارچوبِ معنویتِ اسلامی در مقاله¬ی (منبع : مقیمی و همکاران، 1386) مورد …

ادامه مطلب »