خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سنجش ضمنی و صریح انگیزش

پرسشنامه سنجش ضمنی و صریح انگیزش   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف ایجاد کننده انگیزه در کارکنان.   نحوه تکمیل : میزان ایجاد انگیزه توسط هر یک از عوامل زیر را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  22 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »