خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب

 پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب     هدف پرسشنامه  : کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خدمات دولتی  با همکاری مشترک نهاد صاحب امتیاز مالیه و حسابداری دولتی  و سازمان مدیریت دولتی  در لندن در سال 2004، اصول و شاخصها و استانداردهای حکمرانی خوب را در سازمان‌های دولتی و خدماتی، طی بیانیه ای منتشر کردند که جهت سنجش حکمرانی خوب در سازمان‌ها از مدل مفهومی زیر استفاده شده است :   نحوه تکمیل: هر …

ادامه مطلب »