خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی

پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی   هدف پرسشنامه : سنجش تفکرات کنونی افراد نسبت به خود.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »