خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه سرمایه اجتماعی هدف: بررسی سرمایه های اجتماعی در سازمان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه سرمایه اجتماعی دارای ۶۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »