خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازاریابی هدف پرسشنامه  : ارزیابی مهارت های بازاریابی مدیران نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازاریابی دارای ۱۶ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »