خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات

پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات   هدف پرسشنامه : ارزیابی میزان ریسک پذیر بودن تصمیمات با توجه به موقعیت.   نحوه تکمیل : با توجه به موقعیت های زیر، میزان ریسک پذیر بودن تصمیمات خود را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات …

ادامه مطلب »